Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 150 x 100

Размер: 1 : 3 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња, а е дадена и општинската граница. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради, јавни објекти и населби. Со симболчиња се прикажани болниците, амбулантите, полицијата, училишта, пошти, банки, пазари, цркви, спортски терени, бензински пумпи, трговски центар, паркиралишта… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање.

Тежина 5 g