Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 66 x 96

Размер: 1 : 350 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

На патната карта Албанија е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните, па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани сите населени места од 100 до 100 000 жители, планини, реки, езера, заливи… Патната карта е претставена со комбиниран метод од хипсометричко боење и метод на сенки.

Тежина 5 g