Азбука кирилица печатна и ракописна


195 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2013

Изработил: Елизабета Ангелова

Наслов на оригиналот: Училишен постер: Азбука кирилица печатно и  ракописно

Јазик на оригиналот: македонски

Димензии на постерот: 100*70 см

 

Целта на изработка и печатење на овој постер е да може секое дете во својата соба да има потсетник за тоа како се пишуваат буквите од македонската кирилица. Постерот е двострано испечатен, од едната страна се печатните букви од кирилицата а од другата страна ракописни букви од кирилицата.

Категорија: