Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96 x 66

Размер: 1 : 2 300 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

На патната карта Балкан е претставена целата патна и железничка мрежа, почнувајќи од автопатите, магистралните, регионалните па се до локалните патишта, кои можат да ве доведат до било која сакана дестинација. Одалеченоста од едно место до друго е означена со броеви, а со соодветни симболи и топоними се обележани скоро сите поголеми населени места, патишта, планини, реки, езера, мориња, острови, заливи, стари градови, археолошки локалитети, поморски патишта… Патната карта ги содржи сите држави на балканскиот полуостров со дефинирани граници и главни градови, а секоја држава е означена со посебна боја.

Тежина 5 g