Бензиски мотор


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Постерот, е едностран пластифициран, со пластични лајсни претставува нагледно средство по предметот Физика и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со бензискиот мотор и неговата работа.

Категорија: