!Производот не е достапен за продажба

Шифра: 5067

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 66х48 см

Размер: 1 : 47 000

Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во општината.

Тежина 0.250 g