БРОЕВИ забавна игра – сложувалка


150 ден

Шифра: 6731

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2014

 

Едицијата забавни игри е наменета за деца над 3 години. Целта е низ игра и забава да се поттикне љубопитноста на децата, да учат и да се запознаат со основните поими ( форми, букви, броеви, бои, животни…), како и развојот на рано учење, што ќе им помогне во подготовка за тргнувањето во училиште. Со присуство на родителот се овозможува заедничка игра и дружење.

Во оваа едиција на забавни игри има шест игри со следниве наслови : Азбука, Броеви, Фоеми и бои, Домашни животни, Диви животни, Морски свет и како дополнителна гратис игра Не лути се човече.

 

БРОЕВИ– Нивната задача е да ги редат во дадената плоча, секој број во соодветниот отвор. Целта е остварена кога ќе се сложени сите броеви и сите отвори се пополнети. За учење на двоцифрените броеви може да ги спојувате на било која рамна површина. За повозрасните деца овие броеви можат да служат за вежбање на математички операции со едноцифрени броеви. Родителите се присутни за подршка и дружење со децата.