Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 80 x 100

Размер: 1 : 3 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

Картата претставува детален преглед на општините со сите нивни улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња, а е дадена и општинската граница на двете општини. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради, јавни објекти и населби. Со симболчиња се прикажани болниците, амбулантите, полицијата, училишта, пошти, банки, пазари, цркви, спортски терени, бензински пумпи, трговски центар, паркиралишта, амбасади, хотели… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање.

Тежина 5 g