Цвет на праска


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 60х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со цветот на праската и неговите составни делови како: прашничко ќесе, врв на толчник, венечни ливчиња, стебло и сл.

Категорија: