Шифра: 4530
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 5 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608-204-035-Х
ISBN- 13: 978-608-204-035-6

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица, спортски терени…На картата во долниот дел постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање. На неа се означени и регионалните патишта и автопатот, со кои Делчево се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа. Од другата страна на картата се наоѓа општинска карта на Општината Делчево.

Тежина 0.250 g