Дигестивен систем


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот е едностран и претставува нагледно средство по предметот Биологија(Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со дигестивниот систем во човечкиот организам. Содржи една илустрација која ги покажува деловите(органите) на дигестивниот систем. На илустрацијата е прикажан процесот на дигестија, почнувајќи од внесувањето на храната, преработувањето на храната, се до исфлањето на отпадните материи или остатоците од целиот процес на дигестија. Оваа илустрација е надополнета со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: