Електрично коло


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Постерот претставува нагледно средство по предметот Физика и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со електричното коло. Пластифициран со пластични лајсни.

Категорија: