ФОРМИ И БОИ забавна игра – сложувалка


150 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2014

 

Едицијата забавни игри е наменета за деца над 3 години. Целта е низ игра и забава да се поттикне љубопитноста на децата, да учат и да се запознаат со основните поими ( форми, букви, броеви, бои, животни…), како и развојот на рано учење, што ќе им помогне во подготовка за тргнувањето во училиште. Со присуство на родителот се овозможува заедничка игра и дружење.

Во оваа едиција на забавни игри има шест игри со следниве наслови : Азбука, Броеви, Фоеми и бои, Домашни животни, Диви животни, Морски свет и како дополнителна гратис игра Не лути се човече.

 

Лесна и интересна сложувалка преку која децата ќе ги научат формите и боите, односно ќе научат полесно да ги распознаваат. Целта на оваа игра ќе биде остварена кога ќе се сложат сите форми и сите отвори ќе бидат пополнети. Учи, играј и забавувај се !