Шифра: 5298

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии68 х 47 см

Размер: 1 : 16 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

 

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената зона, парковите и сл. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во општината.