!Производот не е достапен за продажба

Шифра: 5043

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 66 х 48 см

Размер: 1 : 65 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

ISBN– 10: 608-204-069-4

ISBN– 13: 978-608-204-069-1

 

Картата претставува детален преглед на општината Градско со сите улици и патишта што водат до неа, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во општината како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица…

Тежина 0.250 g