Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 150 x 100

Размер: 1 : 3 000

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња, а е дадена и општинската граница. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради, јавни објекти и населби. Со симболчиња се прикажани болниците, амбулантите, полицијата, училишта, градинки, библиотеки, пошти, банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, трговски центри, паркиралишта, хотели,… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање.

Тежина 5 g