Крвен систем


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер е двостран и претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со крвоносниот систем на човечкиот организам. Содржи две илустрации кои ги покажуваат деловите на крвоносниот систем. На предната страна на илустрацијата е прикажана крвоносниот систем на организмот, со сите негови главни делови, главни артерии и вени, а на илустрацијата на задната страна е прикажана шемата на крвоносниот систем. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: