Шифра: 4400
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 10 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608-204-029-5
ISBN– 13978-608-204-029-5

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици (булевари, главни и споредни улици). Шумите, парковите, населената, ненаселената и индустриската зона се обоени во различна боја. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, болница, пошта, банки, цркви, џамии, бензински пумпи, училишта, полициска станица, автобуска станица, железничка станица, спортски терени, хотели… На картата постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а на неа се означени и регионалните и магистралните патиштата, со кои Куманово се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа.

Тежина 0.250 g