!Производот не е достапен за продажба
Шифра: 4570
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии68 х 48 см
Размер: 1 : 60 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

Општина Липково е средномала рурална општина и се наоѓа во северниот дел на Р. Македонија. На оваа карта можете да најдете регионални и локални патишта, Рудникот Лојане, Липковската брана и сл. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, болница, пошта, банки, цркви, џамии, бензински пумпи, училишта, полициска станица, автобуска станица, железничка станица, спортски терени, хотели… На картата постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а на неа се означени и регионалните и магистралните патиштата

Тежина 0.250 g