Листопадни и зимзелени дрва


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 60X100 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 60х100 см, претставува нагледно средство по предметот Запознавање на природата и општеството, може да се користи во основните училишта. Претставува визуелно помагало преку кое помалите учениците можат подобро да се запознаат со зимзелените и листопадните дрва.

Категорија: