Мали честитки (картички), со можност за закачување на украсна кеса.