Мали честитки (картички), со можност за закачување на украсна кеса.

Тежина 0.5 g