Шифра: 5042
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии66 х 48 см
Размер: 1 : 5 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608204068-6

Картата претставува детален преглед на општината Могила со сите улици и патишта што водат до неа, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во општината како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица…

Тежина 0.250 g