МОРСКИ СВЕТ забавна игра – сложувалка


150 ден

Шифра: 6731

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2014

 

Едицијата забавни игри е наменета за деца над 3 години. Целта е низ игра и забава да се поттикне љубопитноста на децата, да учат и да се запознаат со основните поими ( форми, букви, броеви, бои, животни…), како и развојот на рано учење, што ќе им помогне во подготовка за тргнувањето во училиште. Со присуство на родителот се овозможува заедничка игра и дружење.

Во оваа едиција на забавни игри има шест игри со следниве наслови : Азбука, Броеви, Фоеми и бои, Домашни животни, Диви животни, Морски свет и како дополнителна гратис игра Не лути се човече.

 

Да учиме и да се забавуваме со морскиот свет на животните. Со оваа игра децата ќе научат за средината на животните во која живеат, нивното именување и нивните карактеристики, а со тоа ќе се поттикне развојот на детската меморија.