Мускулен систем


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот е двостран и е со големина од 50х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со мускулниот систем на човечкото тело. Содржи две илустрации кои ги покажуваат деловите на мускулниот систем. На предната страна на илустрацијата е прикажана целата мускулатура на човечкото тело, гледано однапред, а на илустрацијата на задната страна е исто така прикажана мускулатурата на човечкото тело, но гледано одзади. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: