Шифра: 5625

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96X66 см

Размер: 1:5 000

Изработка: Печатена на конздрук 115 g/m2. Лакирана. Спакувана во кесичка.

ISBN: 608-204-092-9

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, главните улици, дадена и општинската граница. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради, јавни објекти и населби. Со симболчиња се прикажани болниците, амбулантите, полицијата, училишта, градинки, пошти, банки, пазари, цркви, спортски терени, бензински пумпи, паркиралишта… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање.