Шифра: 4979
Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии66 х 48 см
Размер: 1 : 80 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608-204-057-0

Картата претставува детален преглед на општината со сите нејзини улици, главните улици, дадена и општинската граница. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради, јавни објекти и населби. Со симболчиња се прикажани болниците, амбулантите, полицијата, училишта, градинки, пошти, банки, пазари, цркви, спортски терени, бензински пумпи, паркиралишта… На картата се наоѓа индекс на улиците за полесно нивно наоѓање.

Тежина 0.250 g