Органи за дишење


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер, кој е едностран и претставува нагледно средство по предметот Биологија и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со прганите за дишење, гркланот и душникот, бронхијалното стебло со белите дробови и пресек на грклан и душник.

Категорија: