Основни бои


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 60X100 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер е двострано пластифициран,со димензии 60*100,претставува нагледно средство за на училиште и  дома, преку кое децата ќе ги научат основните бои и второстепените бои, кои се добиваат со нивно мешање.

Категорија: