Овошје и зеленчук


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 60X100 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер е двострано пластифициран,со димензии 60*100,претсатвува нагледно средство за на училиште и за дома, на кое сликовито се прикажани повеќе видови овоше и зеленчук.

Категорија: