Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии69 х 48 см
Размер: 1 : 70 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN– 10: 608-204-047-3

Општината Пробиштип се наоѓа во североисточниот дел на Македонија, во средиштето на кратовско-злетовската област. На оваа карта се претставени улици, објекти , цркви и манастири, значајни објекти, претставена е општната и планот на градот Пробиштип.Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица, спортски терени…На картата во долниот дел постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање. На неа се означени и регионалните патишта и автопатот, со кои Пробиштип се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа.

Тежина 0.250 g