Процес на фотосинтеза


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот претставува визуелно помагало за часот по Биологија, двострано пластифициран, прицврстен со пластични лајсни. На постерот е дадена  илустрирација на процесот на фотосинтеза.

Категорија: