Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 7 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, населената и ненаселената зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во градот како болница, цркви, џамии, училишта, пазар, бензински пумпи, спортски терени, театар, пазар, кино, автобуска станица, железничка станица, факултети, фабрики… На картата се наоѓа и индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а се означени и регионалните, магистралните патиштата, со кои Радовиш се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа.

Тежина 0.250 g