, , ,

Разгледница М13М


20 ден

Разгледница Тетово, Македонија

 

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2014

Димензии: 16X10,5 см

Фотографија: Влахо Бранџолица

Изработка: Печатена на конздрук 200 g/m2. Лакирана.