, , ,

Разгледница М27Г


40 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2011

Димензии: 21X10,5 см

Фотографија: Влахо Бранџолица

Изработка: Печатена на конздрук 200 g/m2. Лакирана.

 

Камени кукли, с. Куклица, Кратово, Македонија