, , ,

Разгледница М28Г


40 ден

Издавач: Тримакс

 

На оваа разгледница се претставени Смоларските водопади, Водопади во Струмица, Македонија