, , ,

Разгледница О12М


20 ден

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2012

Димензии: 16X10,5 см

Фотографија: Влахо Бранџолица

Изработка: Печатена на конздрук 200 g/m2. Лакирана.

 

Разгледница со мотиви од Охрид, Македонија