, , ,

Разгледница С59М


20 ден

Разгледница Скопје, Камениот мост