Респираторен систем


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 50х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со респираторниот систем. Содржи пет илустрации кои ги покажуваат основните делови на респираторниот систем. На првата илустрација се прикажани органите на системот за респирација, на втората се претставени гркланот и душникот, на третата илустрација е прикажано бронхијалното стебло, на четвртата, прикажан е преден пресек на гркланот, а на петтата илустрација прикажан е напречниот пресек на душникот. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: