Сетило за допир


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на сетилото за допир. Содржи четири илустрации кои ги покажуваат основните делови на сетилото за допир. На првата илустрација се прикажани сетилните рецептори во кожата, на втората илустрација е претставен пресек на кожата со сите нејзини составни делови, на третата илустрација се претставени сетилните рецептори со нивната градба и изглед, а на четвртата илустрација е претставен пресек на прст. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: