Сетило за мирис


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 50х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на сетилото за мирис. Содржи три илустрации кои ги покажуваат основните делови на сетилото за мирис. Првата илустрација ја претставува градбата на мирисниот резен. На втората илустрација е претставен пресек на носната и усната шуплина, со посебен акцент на положбата на мирисната мембрана и мирисниот резен, а на третата илустрација е претставен пресекот на морисната мембрана. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: