Сетило за вид


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X60 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Постерот претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со градбата на сетилото за вид. Содржи две илустрации кои ги покажуваат основните делови на сетилото за вид. Првата илустрација ја претставува градбата на очното јаболко гледано одстрана, со надворешните мускули, а втората илустрација го претставува пресекот на очното јаболко и сите негови внатрешни делови. Овие илустрации се надополнети со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: