Скелет на човек


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 100X50 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 50х100 см, претставува нагледно средство по предметот Биологија (Анатомија) и може да се користи во основните и средни училишта. Претставува визуелно помагало преку кое учениците можат подобро да се запознаат со скелетниот систем. Содржи една илустрација која ги покажуваат деловите на скелетниот систем. На илустрацијата е прикажан човечки скелет, гледан однапред, со сите негови составни делови. Оваа илустрација е надополнета со кратки текстуални објаснувања.

Категорија: