Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии96 х 66 см

Размер: 1 : 10 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

 

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, почнувајќи од булеварите, главните улици па се до земјените патчиња. Со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите, а се означени и сите згради и јавни објекти. Со симболчиња се прикажани амбасадите во градот, болниците, амбулантите, полициските станици, железничката пруга, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, хотели… Наменета е за за полесно снаоѓање во секојдневниот метеж низ Солун, како и специјализирани потреби на такси службите, јавни служби, ученици, студенти, туристи итн. Во склоп на картата, од другата страна, се наоѓа патна карта на Грција, која ќе ве одведе до саканата дестинација…