Сообраќајни средства


658 ден

Подготовка и печатење: Тримакс

Димензии: 50X90 см

Изработка: Пластифициран со пластични лајсни.

 

Овој постер, кој е едностран и е со големина од 50х90 см, е нагледно средство и може да се користи во основните училишта. Претставува визуелно помагало преку учениците можат подобро да се запознаат со сообраќајните средства.

Категорија: