!Производот не е достапен за продажба

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии66 х 48 см

Размер: 1 : 50 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

 

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, со посебна боја се означени населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со симболи се прикажани и позначајните објекти во градот како, амбуланти, болница, пошта, банки, пазар, цркви, бензински пумпи, училишта, музеј, хотели, полициска станица, автобуска станица, железничка станица…На картата во долниот дел постои индекс на улиците за полесно нивно наоѓање. На неа се означени и патиштата, со кои градот се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа. Од другата страна од картата се наоѓа општинска карта на Стар и Нов Дојран.

Тежина 0.250 g