!Производот не е достапен за продажба

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии68 х 47 см

Размер: 1 : 65 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

ISBN: 608-204-040-6

 

Картата претставува детален преглед на општината со сите улици. Најголем дел од општината се наоѓа на планината Козјак и нејзините јужни падини, попознати како Козјачија. На оваа карта може да најдете патишта, цркви и манастири, Споменикот Зебрњак, археолошки места, Геотермална бања, Кокино – Мегалитската опсерваторија…

Тежина 0.250 g