!Производот не е достапен за продажба

Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии66 х 48 см

Размер: 1 : 7 000

Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.

ISBN: 998994032-0

 

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во градот како споменици, цркви, џамии, амбуланти, болница, пошта, банки, училишта, пазар, бензински пумпи, музеи… На картата е даден индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а на другата страна од е прикажан и план на градот Охрид со означени сите познати места.

Тежина 0.250 g