Издавач: Тримакс
Година на издавање: 2016
Димензии96 х 66 см
Размер: 1 : 6 000
Изработка: Печатена на конздрук 115g/m2. Лакирана, спакувана во ќесичка.
ISBN: 608-204-030-9

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, населената, ненаселената и индустриската зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во градот како споменици, цркви, џамии, амбуланти, болница, пошта, банки, училишта, пазар, бензински пумпи, музеи, одморалишта… На картата е даден индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а се означени и регионалните, магистралните патиштата, со кои Св Николе се поврзува со сите останатите населени места во Македонија и надвор од неа.

Тежина 0.250 g