Издавач: Тримакс

Година на издавање: 2016

Димензии: 96 x 66 см

Размер: /

Изработка: Печатена на 115 g/m2 конздрук. Пластифицирана и врамена со лајсни.

 

Картата претставува детален преглед на градот со сите негови улици, населената и ненаселената зона, шумите, парковите. Со посебни симболи се означени и позначајните објекти во градот како дадени болниците, амбулантите, полициските станици, музеи, театри, кина, училишта, факултети, пошти банки, пазари, цркви, џамии, спортски терени, бензински пумпи, хотели… На картата се наоѓа и индекс на улиците за полесно нивно наоѓање, а се означени и регионалните, магистралните патиштата, со кои Приштина се поврзува со сите останатите населени места.